معنی کلمه پالتو دخترانه اسپرت به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پالتو به انگلیسی in اکتبر 13, 2019

معنی کلمه پالتو دخترانه اسپرت به انگلیسی می شود Sport coat for girls