معنی کلمه پالتو دخترانه بلند به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پالتو به انگلیسی in نوامبر 5, 2019

معنی کلمه پالتو دخترانه بلند به انگلیسی می شود Tall girl’s coat