معنی کلمه پالتو زنانه شیک به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پالتو به انگلیسی in اکتبر 13, 2019

معنی کلمه پالتو زنانه شیک به انگلیسی می شود Stylish women’s coat