معنی کلمه کاپشن دخترانه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پالتو به انگلیسی in نوامبر 5, 2019

معنی کلمه کاپشن دخترانه به انگلیسی می شود Girls’ Jackets